Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Блог и новини, Контрол върху качеството в строителството, Обучения по ЗБУТ
Как да гарантирате удостоверение за контрол на качеството на вашите служители        Как да гарантирате удостоверение за контрол на качеството на вашите служители        Все пак остават някои неясноти относно процеса на получаване, избор на обучение и самото техническо получаване на удостоверението. За да сте сигурни, че лицето ще изпълнява добре своите отговорности, изберете човек, на който имате доверие и чиято работа познавате. Така ще сте сигурни и че служителят лесно ще премине през обучението и ще го завърши в срок и с успех. Гаранцията за успех започва още с избора на школа, която ще обучава служителят, който ще заеме позицията на лице по контрол на качеството. Обикновено повечето пъти хората избират нещо, препоръчано от близък или приятел, което е изпробвано и резултатът е гарантиран. В тази връзка може да ползвате…
Read More
Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол върху качеството в строителството, Обучения по ЗБУТ
Основни принципи за осъществяване на добър контрол на качеството в строителството  Качественият контрол зависи от основните и ясни принципи на проверка на влаганите материали. Контролът се извършва на много нива и етапи. Има специално обучени и назначени лица, които биха могли да се занимават с тази длъжност, като основен принцип за това е да имат и предишно образование – инженерно, техническо или по някакъв начин свързано с материали и техния състав, правилна комбинация и влагане. Както беше споменато, в основата на добрия контрол заляга адекватното и навременно обучение. Има специални курсове в тази насока. Основно те се наричат курсове по ЗБУТ, като в последните няколко години е възможно и това да се осъществява чрез онлайн обучение по безопасност и здраве. Така че ако може да се систематизира информацията за качествения…
Read More