Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Home / Обучения по ЗБУТ / Обучения за КУТ и ГУТ / Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Сравнение между ежегодното обучение на КУТ и ГУТ по безопасност и здраве

Дистанционен курс за ежегодно обучение по ЗБУТ на КУТ и ГУТ

          Органи като Комитета за условия на труд и Групи за условия на труд за задължителни и приложими почти за всяка фирма, регистрирана в България. За разлика от КУТ, чието съществуване изисква поне петдесет и един човека на работа, то ГУТ възниква след петия работник.

Макар и подчинени на различни условия, между учредяването, дейността и управлението на тези две организации има много сходни черти. Ето и някои от тях.

След първоначалния инструктаж и обучение, законът изисква всяка година фирмата да провежда ежегодно обучение по ЗБУТ, което може да бъде проведено и онлайн, на всеки един от представителите на КУТ и ГУТ.

На първо място интерес за всички участващи представлява хорариумът часове, които от всеки от ангажираните участници трябва да премине. Към сегашния момент в България изискванията и за двете са еднакви. Всяка година представителя на КУТ и ГУТ трябва да премине обучение в рамките на шест часа. Естествено те се състоят в рамките на работното време, и за това се съставя подробен протокол, който да изброява подробно обучените, както и темите на лекции и обучение. Накрая, но не на последно място, следва да бъде посочено и името на лектора.

В този смисъл би било полезно да се изясни кой има право да прилага и провежда това обучение. Ако обучаващият е физическо лице, то може да бъде само вътрешно такова такова, като това изискване важи и за двете КУТ и ГУТ.  По-удачен е вариантът с избор на фирма или школа, специализирана в тази дейност. Сключването на договор с такава би гарантирало нивото и качеството на услугата. Изискването за регулярност би улеснило отношенията между фирмата и обучаващата компания, което би могло да доведе до много изгодни условия на обучение.

Това идва за да подсети, че в никакъв момент от ежегодното обучение никой от представителите не трябва да се чувства финансово задължен към тази дейност. И при двете КУТ и ГУТ всички разходи са за сметка на фирмата. Изясняването на този факт би довело до избягването на много неясното и възникването на недоразумения, поради незнание или умишлено въвеждане в заблуда от заинтересованата страна.