Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Home / Обучения по ЗБУТ / Контрол върху качеството в строителството / Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Основни принципи за осъществяване на добър контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Ко9нтрол върху качеството в строителството

 Качественият контрол зависи от основните и ясни принципи на проверка на влаганите материали. Контролът се извършва на много нива и етапи. Има специално обучени и назначени лица, които биха могли да се занимават с тази длъжност, като основен принцип за това е да имат и предишно образование – инженерно, техническо или по някакъв начин свързано с материали и техния състав, правилна комбинация и влагане.

Както беше споменато, в основата на добрия контрол заляга адекватното и навременно обучение. Има специални курсове в тази насока. Основно те се наричат курсове по ЗБУТ, като в последните няколко години е възможно и това да се осъществява чрез онлайн обучение по безопасност и здраве. Така че ако може да се систематизира информацията за качествения контрол, то тя започва с доброто обучение. При избора на обучаваща организация, трябва да се проследи работата й през годините и съществуващи отзиви на хора, които вече за ползвали услугите, които предлага.

Следващият етап вече касае конкретната работа. Естествено като основно действащо лице собственикът или възложителят може да изисква обяснение във връзка с работния процес. Той обаче не бива да влияе върху работата на качествения контрол. Тоест не е редно да изисква той да се спестява или да се прилагат други принципи за прилагането му, различни от залегналите в закона.

Тъй като качеството е пряко свързано с материалите, важно е да се каже, че длъжностното лице, което отговаря за техния подбор, трябва много внимателно да проучва доставчиците, от които поръчва съответните суровини за строителството. Като оставим теорията на страни, същинската работа се състои именно в това – изграждане и работа на място всеки ден. Досегът с конкретните материали и практики дава последната завършваща част на контрола на качеството и живот на всичко научено, като го прилага успешно в ежедневния труд и практика.