Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Home / Обучения по ЗБУТ / Дистанционни обучения по ЗБУТ / Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Сертификат за длъжностно лице по ЗБУТ – придобиване и значение

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

        Длъжностното лице по ЗБУТ е от ключово значение за всяка компания. Всичко в процедурата по избирането му до назначаването му на тази позиция е важно. Отговорността е голяма и тя трябва да се поеме от лице, което я съзнава и може да я носи във всеки ден от работата си. Като всяко друго поприще, така и това изисква задължителна подготовка, която се доказва с наличието на сертификат от преминат курс. Именно преминаването му е условие за придобиването на такъв сертификат, който ще даде на избраното лице правоспособност да изпълнява тази длъжност за в бъдеще във фирмата. Курсът по ЗБУТ има определено времетраене и часове, които трябва да бъдат преминати, за да се счита той за успешен. При добро желание и наличие на достатъчно време, такъв курс може да бъде преминат в рамките на няколко дни. Съветът към всички, които са се наели с това начинание, е да имат смелостта да изберат онлайн курс. Този вид обучение значително спестява време и разширява рамките на обикновеното преподаване в присъствена форма. То елиминира условията по изчакване на събиране на група, нагаждане на свободно време между много хора и изчакването на всички, докато достигнат едно и също ниво за полагането на заключителния изпит.

       Другата страна на позицията е отговорността и конкретните задачи, които стоят пред длъжностното лице по ЗБУТ. Веднъж, когато курсът е завършен, започва и същинската работа. Обикновено тя започва с оценка на риска и конкретните условия на труд и безопасност в съответната фирма. Целта на опознаването на условията на труд е изграждане на изцяло нов или подобряването на предишния план за безопасна работа, която да сведе до минимум негативните последици от работата с машини, опасни материали и други подобни. Това от своя страна води логично и до следващата стъпка на работата на длъжностното лице по ЗБУТ, а именно предлагането и реализирането на конкретни мерки за намаляване на риска. Това може да е смяна на оборудването, на подредбата, на мебелировката, на последователността на работния процес и всичко друго, което би дошло като идея в конкретния процес на работа. Всяка промяна се документира и се съгласува с ръководството. Със заповед на управляващия орган тя се въвежда като ежедневен начин на работа и за нейното спазване се следи отново от същото длъжностно лице по ЗБУТ. Всяка нередност се записва, докладва на ръководството и се работи по нейното отстраняване, като всеки работник трябва да знае, че за действието или бездействието си носи отговорност и търпи последствия.