Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Home / Обучения по ЗБУТ / Дистанционни обучения по ЗБУТ / Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Какво е значението на онлайн курса за първоначалното обучение на КУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ/ГУТ

     Комитетът по условие на труда е орган, който е предвиден да съществува във всяка една фирма, която има служители на трудов договор на брой повече от петдесет. Комитетът се назначава от работодателя и има представители както на работническата част, така и на мениджмънта с цел всичко да бъде честно, почтено и пропорционално. Независимо представител на коя от двете страни е конкретния член на КУТ, той задължително преминава първоначално обучение. То завършва с изпит и придобиване на сертификат, който дава законното право да се заеме тази длъжност на всеки един от посочените от работодателя или работническата част служители. 

     Освен характера на обучение и работа, важно е да се знае предварително и как е най-добрия начин да се извърши въпросното обучение, защото без него нищо не е възможно. Най-лесно и за двете страни – а именно работодател и работник – е онлайн обучението, което се извършва изцяло без каквито и да е присъствени занятия и нужда от лични срещи. Много хора все още държат на личния контакт и служебните пътувания, но също за толкова много от тях това е невъзможно. Ежедневната заетост на всеки не позволява други занятия, освен тези, които конкретно са свързани с ежедневната работа и задължения. В тази посока онлайн курсът дава свобода, несравнима с никой друг начин на обучение. В зависимост от заетостта си с други задължения, обучаващия може да прескочи няколко дни на обучение, а после да навакса за ден или два. Никой не държи сметка на обучаващия се за присъствие и минимум часове на ден, което е всъщност основното бреме, което носи всеки един курс на място. Онлайн обучението е източник на многообразна и многобройна информация само чрез заплащането на една такса за обучение. Материалите могат да се свалят и да се запазят за предпочитане и припомняне, всеки път, когато това е необходимо. Консултациите при неясноти в материала се извършват на място веднага щом възникне някой проблем без отлагане. Има форми за контакт, които осигуряват своевременно свързване с хора, които са на разположение и могат да консултират всеки обучаващ се. Онлайн обучението дава големи предимства. Един от малкото недостатъци е, че се налага първоначална инвестиция в някакво устройство, като например лаптоп или таблет, в случай, че вече нямате такъв. Наличието на стабилна интернет връзка също е от значение, тъй като липсата й би направила този начин на обучение напълно невъзможен. Все пак това са ресурси, с които всеки разполага, изключенията са единици.