Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Home / Обучения по ЗБУТ / Длъжностни лица по ЗБУТ / Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Задължения в следствие на преминат курс за орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

 

Всяка длъжност освен с права, е съпроводена и със задължения. Колкото повече са те, толкова по-отговорна е длъжността, която се заема. Органът по БЗР има работа, която ежедневно е свързана с опазване на здравето и безопасността на служителите от всички звена на компанията. Курсът за орган по БЗР завършва с придобиването на сертификат, с който на това лице се вменяват следните задължения:

 

Оценява нивата на риска и създава план за безопасност на труда, като взима предвид всички фактори. Планът трябва да е всеобхватен и обективен и да засяга всички звена.

В тази връзка органът по БЗР е длъжен да сътрудничи на всички здравни и медицински служби за налагане на държавните и нормативни правила във фирмата и тяхното стриктно спазване.

Работата на органа по БЗР е много важна, когато се въвежда в експлоатация нов обект за доказване на неговото съответствие с всички изисквания. В този случай това длъжностно лице изготвя цялостна оценка на всички рискове и на условията по безопасност и здраве на труда, които могат да класифицират обекта като годен и безопасен за експлоатация. Това не се отнася само за строителни обекти. Органът по БЗР може да отговаря и за пускането на нови производствени линии, въвеждането на нови технологии, експлоатацията на ново оборудване или машина и други.

Като контролен орган може да задължава и следи за изпълнението на всички планове за безопасност на труда. Проверките на дейността засягат същата както на всеки отделен работник, така и на самия управител, като главен отговорник за всичко, което се случва на територията на неговата фирма.

Ако горните точки звучат малко не толкова конкретно, то тази не е такава. Органът по БЗР има за задължение постоянно да актуализира своите знания , за това какво се предлага на пазара като конкретни устройства за защита на персонала от вредните влияния на средата, в която работят ежедневно. Длъжностното лице предлага на работодателя конкретни предпазни технически средства, които трябва да се закупят и биха били най-подходящи за конкретния бизнес.

В най-нежеланите за всеки от нас ситуации, а именно възникването на трудови злополуки, органът по БЗР е главно разследващо лице, което търси причината и виновника за това събитие, както и прави изводи с какво трябва да се промени работата, за да се избегнат бъдещи такива ситуации.

Накрая трябва да кажем, че документалната част от тази длъжност също не е по-малко важна. Тя подлежи на сериозна проверка и недоброто й водене носи санкции за фирмата и органа по БЗР.