Дистанционен курс за ежегодишно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Home / Обучения по ЗБУТ / Обучения за КУТ и ГУТ / Дистанционен курс за ежегодишно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Колко членове на КУТ и ГУТ трябва да преминат ежегодишното обучение

Дистанционен курс за ежегодишно обучение на представители на КУТ/ГУТ

     Всички членове на комитетите и групите за условия на труд задължително преминават първоначално обучение. То е свързано и с последващи много отговорности. Законът дава определена свобода при определянето на броя на тези членове, особено когато фирмата има повече от петдесет служители. Тогава работодателят може да избере до десет човека, които да изпълняват ролята на членове на комитет по условия на труда. Всеки от тези хора трябва да бъдат обучени първоначално и да получат съответния сертификат, който ще им даде право да практикуват професията си. Освен това задължително първоначално обучение, членовете на КУТ и ГУТ имат и предвидено ежегодно обучение. Най-често задаваният въпрос е трябва ли то задължително да се провежда, колко от членовете трябва да го преминат и как се доказва то. Накратко за обучението, което се провежда ежегодно, е също толкова задължително колкото и първоначалното. Липсата му подлежи на същите санкции, на които и член на комитет или група, който не е преминал първоначално обучение. Допуска се то да не е точно на една година, т.е. от дата до дата. Работодателят сам решава кога точно да го започне с оглед на своята натовареност и планове. Не е изключено и да се налага да се съобрази с изискванията и заетостта на своите подчинени. 

        Следващото, което интересува работодателите, е дали всички от членовете на комитета и групата ще трябва ежегодно да преминават този курс. Отговорът е категорично да. Макар и това да не става по едно и също време, всеки от членовете лично трябва да премине ежегодишното обучение. Не се допуска вариант, при който един или двама отиват на курс и после обясняват на своите колеги. Свободата, която законът дава, позволява този курс да не е по едно и също време и да не натоварва допълнително работата и самите членове на групите и комитетите. Но не се допуска то да липсва съвсем.

         За да няма недоразумения всяко обучение се доказва документално по съответния ред. Ежегодишното обучение се протоколира и се доказва чрез документ от обучаващата институция. Съответните документи се съхраняват внимателно и се предоставят при проверка от инспекцията по труда и здравословните условия на труд. Обучение, проведено без да са налице съответните документи, не се зачита за проведено и носи на фирмата глоби или предписания в зависимост от сериозността на другите нарушения, които се констатират. Така че макар и краткотрайно, ежегодишното обучение на членове на КУТ и ГУТ не трябва да се пренебрегва и неглижира.