Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Блог и новини, Координатор по БЗР в строителството, Обучения по ЗБУТ
Бързо придобиване на сертификат за координатор по ЗБУТ в строителството Координаторът по ЗБУТ в строителството е длъжност, която по своята същност осъществява контрол на всички монтажни и строителни дейности, които се включват в работата по определен проект. Възможно е една компания с особено мащабна дейност да има нужда от повече от един такъв координатор. Независимо от броя им всеки от тях трябва да е преминал нужното обучение и да има сертификат за курс по ЗБУТ. Тъй като длъжността на координатора се изисква от самото начало на дейността, логично е всеки работодател да иска възможно най-бързо да даде такъв сертификат на своите служители, за да не се бави работата на всеки един от тях и на цялата фирма. Ако знаете, че искате възможно най-бързото обучение по ЗБУТ за своите координатори, но…
Read More
Дистанционно обучение за Координатор по здравословни и безопасни условия на труд в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по здравословни и безопасни условия на труд в строителството

Координатор по БЗР в строителството, Обучения по ЗБУТ
Координатор по здравословни и безопасни условия на труд в строителството Всички действащи предприятия, организации и институции са задължени да създадат необходимите условия, гарантиращи здравето и живота на работниците и служителите им. За целта те назначават координатор, длъжностно лице, групи или комитети по условия на труд. И, тъй като в случая става дума за координатор по ЗБУТ, трябва да поясним неговата функция. Необходимо е той да е запознат със съвременните средства за безопасност, предпазващи от професионални травми, гарантиращи превенцията на професионални заболявания и произшествия при трудовия процес. В тесния смисъл на безопасни и здравословни условия на труд, се има предвид комплекс от мерки във всички области – организационни, технически, здравеопазване и т.н. Ако дори и един компонент от цялата програма за безопасност и здраве не е предвиден правилно, то тя няма…
Read More
Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по БЗР в строителството, Обучения по ЗБУТ
Сериозността на строителния бизнес и гаранцията за успешно реализиране на даден проект изискват спазването на нормативна база. Покриването на всички държавни изисквания и да се спазят законите, плод на дългогодишен труд и опит, е гаранция за добре свършена и сигурна работа.             Ако някои длъжности при реализацията на строителен обект са конвенционални и не задължителни, то координаторът по Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( накратко ЗБУТ ) не е една от тях.             Често пъти се налага такъв да бъде намерен бързо и същевременно това да не е за сметка на подготовката. В този случай вариант с дистанционно обучение по ЗБУТ би бил идеален и бърз.         Кой трябва да премине онлайн обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството?      Разбира се, не всеки би могъл да…
Read More