Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Блог и новини, Контрол върху качеството в строителството, Обучения по ЗБУТ
Как да гарантирате удостоверение за контрол на качеството на вашите служители        Как да гарантирате удостоверение за контрол на качеството на вашите служители        Все пак остават някои неясноти относно процеса на получаване, избор на обучение и самото техническо получаване на удостоверението. За да сте сигурни, че лицето ще изпълнява добре своите отговорности, изберете човек, на който имате доверие и чиято работа познавате. Така ще сте сигурни и че служителят лесно ще премине през обучението и ще го завърши в срок и с успех. Гаранцията за успех започва още с избора на школа, която ще обучава служителят, който ще заеме позицията на лице по контрол на качеството. Обикновено повечето пъти хората избират нещо, препоръчано от близък или приятел, което е изпробвано и резултатът е гарантиран. В тази връзка може да ползвате…
Read More
Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Блог и новини, Координатор по БЗР в строителството, Обучения по ЗБУТ
Бързо придобиване на сертификат за координатор по ЗБУТ в строителството Координаторът по ЗБУТ в строителството е длъжност, която по своята същност осъществява контрол на всички монтажни и строителни дейности, които се включват в работата по определен проект. Възможно е една компания с особено мащабна дейност да има нужда от повече от един такъв координатор. Независимо от броя им всеки от тях трябва да е преминал нужното обучение и да има сертификат за курс по ЗБУТ. Тъй като длъжността на координатора се изисква от самото начало на дейността, логично е всеки работодател да иска възможно най-бързо да даде такъв сертификат на своите служители, за да не се бави работата на всеки един от тях и на цялата фирма. Ако знаете, че искате възможно най-бързото обучение по ЗБУТ за своите координатори, но…
Read More
Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Блог и новини, Длъжностни лица по ЗБУТ в строителството
Кой може да вземе удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството            Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е специфична длъжност, която се отнася за фирми, функциониращи в този бизнес. Макар и да звучи не много конкретно, функциите на това лице са много отговорни и важни. Поради тази причина изискването за такова лице в строителната фирма е условие за всяко нейно участие в проект или членуване в професионални камари. Макар и обучението за такова лице да минава сравнително безпроблемно и бързо, не всеки може да заеме позицията на длъжностно лице по ЗБУТ. В зависимост от размера на компанията, в нея има различни по брой и структура звена, които позволяват тази дейност да бъде извършвана.    На първо място общо изискване на всички, без значение от кой отдел са и…
Read More