Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Home / Блог и новини / Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Кой може да вземе удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

     

 

   Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е специфична длъжност, която се отнася за фирми, функциониращи в този бизнес. Макар и да звучи не много конкретно, функциите на това лице са много отговорни и важни. Поради тази причина изискването за такова лице в строителната фирма е условие за всяко нейно участие в проект или членуване в професионални камари. Макар и обучението за такова лице да минава сравнително безпроблемно и бързо, не всеки може да заеме позицията на длъжностно лице по ЗБУТ. В зависимост от размера на компанията, в нея има различни по брой и структура звена, които позволяват тази дейност да бъде извършвана.

   На първо място общо изискване на всички, без значение от кой отдел са и на каква позиция са, е предишно образование с бакалавърска степен. Тъй като обучението по ЗБУТ е свързано с последващо изготвяне на планове за безопасност и евакуация, затова са необходими и някакви не съвсем елементарни познания в инженерната или техническата област.

   След като всички по-горни изисквания са изпълнени, може да се погледне и към йерархията на фирмата, за да разберем кой може да заеме позицията на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството. Удостоверение за такава позиция могат да получат почти всички ръководни кадри в строителната фирма, която планира да обучи такова лице. Освен самият мениджър, могат да кандидатстват и ръководителите на всички звена.

   Всяка фирма, особено строителната, задължително има служител, който провежда всички инструктажи според случая. Това лице също подлежи на обучение по ЗБУТ и може да стане длъжностно лице в строителството, ако желае.

   Особено подходящи за тази длъжност в строителството са всички, които членуват в комитети или групи по условия на труд. Това може да се обясни много лесно. По време на четиригодишния си мандат като членове на тези групи по безопасност, те овладяват значителна част от необходимите знания за осигуряване на безопасност и здраве на труда. Освен това придобиват и опит за документацията, с която трябва да се справят в ежедневието си и начина на воденето й. Ето защо тези служители лесно преминават през промените и се ориентират в спецификите на строителния бизнес.

    В заключение трябва да кажем, че прескачането на обучението не е вариант, защото за това работодателите носят административна отговорност.