Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Home / Блог и новини / Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как да гарантирате удостоверение за контрол на качеството на вашите служители

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

      
Как да гарантирате удостоверение за контрол на качеството на вашите служители

       Все пак остават някои неясноти относно процеса на получаване, избор на обучение и самото техническо получаване на удостоверението. За да сте сигурни, че лицето ще изпълнява добре своите отговорности, изберете човек, на който имате доверие и чиято работа познавате. Така ще сте сигурни и че служителят лесно ще премине през обучението и ще го завърши в срок и с успех. Гаранцията за успех започва още с избора на школа, която ще обучава служителят, който ще заеме позицията на лице по контрол на качеството. Обикновено повечето пъти хората избират нещо, препоръчано от близък или приятел, което е изпробвано и резултатът е гарантиран. В тази връзка може да ползвате и информация от колеги в бранша. Задължително някой от тях ще има информация, защото му се е налагало да обучи служителите си. Все пак не пречи да проведете и собствено проучване в интернет. 

       За да запишете служителя си или себе си за такъв курс най-често от вас ще се изиска да платите частично или в пълен размер. Тази дейност се счита за потвърждаване на място в курса и така вече то е факт. Гаранцията за успешно получаване на удостоверение е достъпът до качествени материали, които обучаващият се ще разбере с лекота. Неяснотите трябва да се отстраняват веднага. Затова насърчавайте служителите си да питат или да контактуват с лицата, които отговарят за обучението, в случай, че провеждате обучението онлайн. Тъй като отговорността на длъжностното лице по контрол на качеството е голяма, то задълженията трябва да се разберат много добре. Доброто усвояване на материала и на нормативната база в страната и на европейско ниво гарантира и успешното преминаване на изпитния тест, с който завършва всеки курс за придобиване на удостоверение за контрол на качеството в строителството. Това е гаранцията, че обучаваният ще получи документ за преминатото обучение.